Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świebodzinie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym.
    
Rozwijamy uzdolnienia muzyczne, naturalną ciekawość świata, wrażliwość, systematyczność. Uczymy kultury i życzliwości dla ludzi, tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne i artystyczne.
   
W pracy bierzemy pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów. Nasza placówka zapewnia wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i przez cały czas doskonalą się zawodowo.

Poprzez realizację programów nauczania zgodnych z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Nasi podopieczni mają możliwość prezentowania swoich umiejętności na popisach, koncertach, konkursach, przesłuchaniach i festiwalach muzycznych.
    
Podstawą przyjęcia do PSM I st. jest zainteresowanie grą na danym instrumencie i uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej. Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
   
Zakres badania zdolności muzycznych obejmuje:
a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,
b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,
c) kontrolę poczucia rytmu,

d)umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.
 
 REKRUTACJA 2022/2023 - pobierz

 REGULAMIN - pobierz
 
 INFORMATOR - pobierz

 WNIOSEK - pobierz

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - pobierz
 
Szczegółowe informacje na temat badania przydatności kandydatów do PSM można otrzymać w Sekretariacie Szkoły:
ul. Sulechowska 15
66-200 Świebodzin
pod numerem telefonu 68 475 34 44
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00

 Informacje o rekrutacji