Skład Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodzicow

 

Konto Rady Rodziców:

41 1240 3578 1111 0010 4305 0243

Proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.