Skład Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodzicow

 

Rady Rodziców postanawia się, że w roku szkolnym 2020/2021 wysokość miesięcznych opłat wynosić będzie:

- 35 zł/mies. za ucznia;
- 55 zł/mies. za dwoje uczniów (rodzeństwo).

W przypadku wpłaty z góry za cały rok szkolny wysokość jednorazowej składki w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

- 300 zł/za cały rok za ucznia;
- 500 zł/za cały rok za dwoje uczniów (rodzeństwo).

Jednorazowe wpłaty należy przekazać na konto Rady Rodziców do końca października 2020 roku.

Wpłaty dokonujemy na konto Rady Rodziców:

41 1240 3578 1111 0010 4305 0243

Proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.