Weronika Martyn - (skrzypce - naucz. J. Pietsch) – stypendium Dyrektora CEA bardzo dobre wyniki w nauce na rok szkolny 2021/2022

Lena Soroka - (skrzypce - naucz. A. Plebanek) – stypendium Dyrektora CEA bardzo dobre wyniki w nauce na rok szkolny 2021/2022

Michalina Naks (skrzypce - naucz. J. Pietsch) – Stypendium Burmistrza Miasta Świebodzina za Twórczość Artystyczną I Działalność Kulturalną na rok 2021

Weronika Martyn (skrzypce - naucz. J. Pietsch) – Stypendium Burmistrza Miasta Świebodzina za Twórczość Artystyczną I Działalność Kulturalną na rok 2021

Weronika Martyn - (skrzypce - naucz. J. Pietsch) –stypendium Dyrektora CEA bardzo dobre wyniki w nauce

Konrad Czekała - (skrzypce - naucz. J. Pietsch) –stypendium Dyrektora CEA bardzo dobre wyniki w nauce

Zuzanna Bilewicz - (skrzypce - naucz. J. Pietsch) –stypendium Dyrektora CEA bardzo dobre wyniki w nauce

Konrad Czekała (skrzypce - naucz. J. Pietsch) – stypendium Dyrektora CEA wyniki w nauce na rok szkolny 2019/2020

Konrad Czekała (skrzypce - naucz. J. Pietsch) – Stypendium Burmistrza Miasta Świebodzina za Twórczość Artystyczną I Działalność Kulturalną na rok 2020

Konrad Czekała (skrzypce - naucz. J. Pietsch) – stypendium Dyrektora CEA wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Konrad Czekała (skrzypce - naucz. J. Pietsch) –stypendium Dyrektora CEA wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Konrad Czekała (skrzypce - naucz. J. Pietsch) –Stypendium Burmistrza Miasta Świebodzina za Twórczość Artystyczną I Działalność Kulturalną na rok 2019

Aleksandra Wójtowicz (gitara - naucz. Witold Nowicki)  –Stypendium Burmistrza Miasta Świebodzina za Twórczość Artystyczną I Działalność Kulturalną na rok 2019

Aleksandra Wójtowicz (gitara - naucz. W. Nowicki) - stypendium Dyrektora CEA wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Aleksandra Wójtowicz (gitara - naucz. W. Nowicki) - stypendium Dyrektora CEA na rok 2016/2017 za bardzo dobre wyniki w nauce

Kornelia Szczepanek (skrzypce - naucz. J. Pietsch) - stypendium Dyrektora CEA na rok 2015/2016 za bardzo dobre wyniku w nauce  i osiągnięcia artystyczne

Kornelia Szczepanek (skrzypce– naucz. J. Pietsch) - stypendium kulturalne Burmistrza Świebodzina na rok 2016

Kornelia Szczepanek (skrzypce - naucz. J. Pietsch) - stypendium kulturalne Burmistrza Świebodzina na rok 2015

Kornelia Szczepanek (skrzypce– naucz. J. Pietsch) - stypendium kulturalne Burmistrza Świebodzina na rok 2014

Kornelia Szczepanek (skrzypce - naucz. J. Pietsch)- stypendium Dyrektora CEA na rok szkolny 2013/2014 za wyniki w nauce

Kinga Buklarewicz (gitara - naucz. W. Nowicki) - stypendium kulturalne Burmistrza Świebodzina na rok 2013

Alicja Grochowina
(skrzypce - naucz. J. Pietsch) - stypendium kulturalne Burmistrza Świebodzina na rok 2013

Kornelia Szczepanek
(skrzypce - naucz. J. Pietsch) - stypendium kulturalne Burmistrza Świebodzina na rok 2013

Alicja Grochowina
(skrzypce - naucz. J. Pietsch) - stypendium Dyrektora CEA na rok szkolny 2011/2012 za wyniki w nauce oraz stypendium CEA na rok szkolny 2012/2013 za wyniki w nauce
   
Kinga Buklarewicz (gitara - naucz. W. Nowicki) - stypendium  DyrektoraCEA na rok szkolny 2011/2012 za wyniki w nauce

Kornelia Szczepanek
(skrzypce - naucz. J. Pietsch)- stypendium Dyrektora CEA na rok szkolny 2012/2013 za wyniki w nauce