loading...
  Do pobrania - dla rodziców
  Do pobrania - dla nauczycieli
Formularze
 
Zgoda Facebook   Pobierz
Karta wyjazdu ucznia str. 1   Pobierz
Kwestionariusz osobowy str. 1 do rekrutacji   Pobierz
Kwestionariusz osobowy str. 1 do rekrutacji   Pobierz
Oświadczenia - procedury bezpieczeństwa, pomiar temperatury   Pobierz
Oświadczenia - wymagania edukacyjne   Pobierz
Oświadczenie rodzica ODO - druk do rekrutacji   Pobierz
Rozlicz. wyjazdu str.2   Pobierz
Wniosek o przyjęcie do szkoły do rekrutacji   Pobierz
Wniosek Rodziców o przyjęcie do szkoły   Pobierz
Wzór pisma Rodziców o rezygnację ze szkoły   Pobierz
Zgoda rodziców opiekunów prawnych na udział dzicka w zajęciach stacjonarnych   Pobierz
 
 
 
 
 
Formularze
 
Deklaracja wyboru programu nauczania   Pobierz
Druk do motywacyjnego dla nauczycieli   Pobierz
Druk zgłoszenie zapotrzebowania, szkolenia wewnętrzne WDN i zewnętrzne   Pobierz
Druk zgłoszenie zapotrzebowania   Pobierz
Działalność koncertowa   Pobierz
Działalność konkursowa   Pobierz
Formularz samooceny nauczycieli   Pobierz
Oświadczenie rodzica dotyczące ocen ucznia   Pobierz
Oświadczenia - wymagania edukacyjne   Pobierz
Plan lekcji - pusty druk   Pobierz
Sprawozdanie z działalności w ramach WDN   Pobierz
Stypendia   Pobierz
Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu nauczania   Pobierz
Wniosek o czterodniowy tydzień pracy   Pobierz
Wniosek o dofinansowanie WDN   Pobierz
Wniosek o przełożenie oraz odpracowanie zajęć   Pobierz
Zgoda nauczyciela na prowadzenie zajęć stacjonarnych   Pobierz
Zgoda rodziców na udział dzicka w zajęciach stacjonarnych   Pobierz