Pani Marty Brot-Nocuła nie będzie na zajęciach w tym tygodniu (21 i 24 listopada 2022).