• Zajęcia z Panem Tomaszem Jabłeckim z powodu choroby są zawieszone do dnia 17.09.2021 r.
  • Zajęcia teoretyczne I-III z Panią Jolantą Kępka od dnia 13.09.2021 r. do 17.09.2021 r. są odwołane.