Z powodu choroby Pani Sekretarz, sekretariat jest czynny od godziny 10.00.