SZANOWNI RODZICE, OPIKUNOWIE PRAWNI  UCZNIOWIE

od dnia 26 kwietnia 2021 r. w związku z wytycznymi MEiN, MZ oraz GIS informuję że:

 

  1. zajęcia dydaktyczne będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  2. dopuszczam możliwość realizacji zajęć w formie stacjonarnych konsultacji idywidualnych lub w odpowiednio małych grupach, na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, po uzyskaniu pisemnej zgody Nauczyciela oraz Rodziców/Opiekunów prawnych ucznia przy zachowaniu obowiązujących w naszym Kraju zasad reżimu sanitarnego,
  3. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji stacjonarnych z Uczniami, Rodzicami, Opiekunami prawnymi,
  4. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyli w konsultacjach stacjonarnych zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach on-line (Nauczyciel pracuje hybrydowo),
  5. wypełnione w/w zgody należy składać w Sekretariacie Szkoły,
  6. druki są dostępne na stronie internetowej szkoły psm.swiebodzin.pl / Aktualności / Formularze do pobrania
  7. na terenie szkoły nie mogą przebywać Rodzice /Opiekunowie prawni Uczniów,
 

Życzę dużo zdrowia !!!
Renata Sypień Dyrektor PSM I st. w Świebodzinie
23. 04. 2021