lryczko

 

Długoletnia pracownica PSM I st. w Świebodzinie.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie.

Pracownicy i uczniowie szkoły.