„Z uwagi na bardzo wysoki poziom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zygmuncie Noskowskim, jury postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:

W grupie młodszej
Julia Cygańska
Fryderyk Kamiński
Michalina Naks
Kornelia Sierewicz

W grupie starszej
Lila Bartel
Samuel Bartel
Weronika Martyn
Dominika Prałat
Weronika Radkiewicz
Lena Soroka
Aleksandra Skrzypkowska
Tymoteusz Szawioła
Julia Wolin”

Prace laureatów