Formularze
 
Deklaracja wyboru programu nauczania   Pobierz
Druk do motywacyjnego dla nauczycieli   Pobierz
Druk zgłoszenie zapotrzebowania, szkolenia wewnętrzne WDN i zewnętrzne   Pobierz
Druk zgłoszenie zapotrzebowania   Pobierz
Działalność koncertowa   Pobierz
Działalność konkursowa   Pobierz
Formularz samooceny nauczycieli   Pobierz
Oświadczenie rodzica dotyczące ocen ucznia   Pobierz
Oświadczenia - wymagania edukacyjne   Pobierz
Plan lekcji - pusty druk   Pobierz
Sprawozdanie z działalności w ramach WDN   Pobierz
Stypendia   Pobierz
Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu nauczania   Pobierz
Wniosek o czterodniowy tydzień pracy   Pobierz
Wniosek o dofinansowanie WDN   Pobierz
Wniosek o przełożenie oraz odpracowanie zajęć   Pobierz
Zgoda nauczyciela na prowadzenie zajęć stacjonarnych   Pobierz
Zgoda rodziców na udział dzicka w zajęciach stacjonarnych   Pobierz