Menu główne
 
 
     

        
 
     
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świebodzinie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym.

 

Rozwijamy uzdolnienia muzyczne, naturalną ciekawość świata, wrażliwość, systematyczność. Uczymy kultury i życzliwości dla ludzi, tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne i artystyczne.

   

W pracy bierzemy pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów. Nasza placówka zapewnia wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i przez cały czas doskonalą się zawodowo.

 

Poprzez realizację programów nauczania zgodnych z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Nasi podopieczni mają możliwość prezentowania swoich umiejętności na popisach, koncertach, konkursach, przesłuchaniach i festiwalach muzycznych.

    
 

Podstawą przyjęcia do PSM I st. jest zainteresowanie grą na danym instrumencie i uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej. Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

   
Zakres badania zdolności muzycznych obejmuje: 
a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,
b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,
c) kontrolę poczucia rytmu,

d)umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.

 
 REKRUTACJA
2019/2020 - pobierz


 INFORMATOR - pobierz

 REGULAMIN -
pobierz

 WNIOSEK - pobierz

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - pobierz
 
 

Szczegółowe informacje na temat badania przydatności kandydatów do PSM można otrzymać w Sekretariacie Szkoły:

ul. Sulechowska 15
66-200 Świebodzin
pod numerem telefonu 68 475 34 44
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00